Mire tudja használni Ön a munkafüzeteket?

Ha Ön tanár, ezzel a segédanyaggal egyszerűen, költségtakarékosan tud segíteni egész osztályoknak abban, hogy:

  • Fejlessze tanítványai kompetenciáját,
  • Csökkenjenek az osztályban a magatartási problémák,
  • Növekedjen az együttműködés,
  • A gyengébb tanulókat is munkára bírja,
  • Bővüljön tanulói szókincse, kifejezőképessége.

Ha Ön szülő, ezekkel az anyagokkal Ön is képes hatékony segítséget adni, ha

  • gyermekének problémái vannak a tanulással,
  • gyermeke elakadt tanuló,
  • gyermeke nehezen fejezi ki magát,
  • vagy szeretné gyermeke számára teljesen stabillá tenni az alapokat, mielőtt felsőbb iskolába lép.

Az általunk használt tanulási módszer célja, hogy minden akadályt elhárítson egy személy tanulása elől, és a tanulás folyamata végén a személy képes legyen a tanultak alkalmazására. Ez alapvető, ezzel a céllal javasoljuk a használatát!

A társadalom alapja a kommunikáció. Ha nem tudnánk egymással kommunikálni, akkor semmi együttműködés nem tudna létrejönni. A beszéd, a szavak szerepe az, hogy közvetítsék a gondolatokat a közlőtől a fogadóig. Ha a szavak hallatán üres marad a fejünk, vagy csak a szavak betűképe jelenik meg a fejünkben, nem jön létre a kommunikáció, mert nem jut át egyik embertől a másikig a gondolat.

L. Ron Hubbard felfedezte, hogy ez komoly akadálya a tanulásnak, mások megértésének, ugyanúgy a lassú felfogásnak. Talált egy módot arra, hogy könnyen le lehessen ellenőrizni, hogy egy hallott szó jelentése, vagy csak a szó betűképe jutott át egy személyhez. És ez: az alkalmazási képesség. Ha valamit megértünk, azt tudjuk alkalmazni! Ha nem értjük meg, akkor van egy elképzelésünk a dologgal kapcsolatban, akár szó szerint vissza tudjuk mondani az elhangzottakat, de az alkalmazásra képtelenek vagyunk. Egy szó valódi megértésének a próbája az, hogy tudunk-e könnyedén mondatokat alkotni vele.

Tapasztalta-e már tanítványainál, hogy akár szó szerint visszamondtak egy dolgot, de nem tudták használni?

A munkafüzet sorozatot olyan pedagógusok állították össze, akik mind az iskolai oktatásban, mind az egyéni fejlesztésben nagy tapasztalattal rendelkeznek ennek a módszertannak az alkalmazásával. Sok éves tapasztalatuk azt mutatta, hogy az általában magasabb szintű tanulmányoknál (felső tagozat, ill. középiskola) felszínre kerülő problémák döntő többsége valójában az egy-egy tantárgy megalapozásánál kimaradt hiányosságokra vezethető vissza. Amikor az alapokat kezelték, a magasabb szintű tudás hamar könnyen elsajátíthatóvá vált.

A munkafüzet felhasználása széles területeken lehetséges. Mivel a felépítése megadja a sorrendet és a feldolgozandó feladatokat is, lehetővé teszi, hogy a pedagógusok a tantervbe illesztve tanórán teljes osztályokkal egyszerre használhassák az osztállyal, hatékony eszközként alkalmazhatják fejlesztőpedagógusok a diákok korrekciójánál, illetve napközis foglalkozáson is. A magántanár így egyszerre több tanuló felzárkóztatását is végezheti, de eredményesen tudja használni a szülő saját gyermekével is.

Az egyéni feldolgozás több munkát igényel, de a gyermek fejlődése eredményesebb.

Csoportos feldolgozással nem tud mindenki egyformán fejlődni, de a csoport minden tagja képes lesz javulásra, ki nagyobb, ki kisebb mértékben, így összességében a csoport együtt fejlődést ér el.

Ez a munkafüzet-sorozat most lehetővé teszi, hogy az Ön segítségével tanítványai, gyermekei is élvezhessék a módszer nyújtotta előnyöket.

A munkafüzet felépítése:

Egy-egy munkafüzet tartalmazza az adott témakör kulcsszavait. Minden szóhoz ad meghatározást, példamondatokat és a szó begyakorlását segítő feladatokat.
A gyermekeknek szóló részek nyelvezete tudatosan egyszerű, hogy könnyen tudják feldolgozni az anyagot kisebb szókincsű diákok is. Ahogy a tanulók haladnak a feladatokon, egyre nő majd az aktív szókincsük, fogalmazásuk is javul.

A sorozat részei:

NYELVTAN CSOMAG

Javasoljuk hogy bármilyen tantárgyi probléma esetén a munkát a Nyelvtan csomaggal kezdjék!
A nyelvtan csomag munkafüzetei megadják azokat az alapokat, melyek minden további tantárgy feldolgozását hatékonyabbá teszik, fejlesztik a szókincset, a fogalmazási- és kifejezőképességet és az értő olvasást.
Bár a csomag első két munkafüzete alapvetően alsósok számára készült, a nagyobb korosztályoknak is ezzel javasoljuk a kezdést. Épp ezek az alapok azok, amik sok tanulónál hiányosak, és ha ezek nem stabilak, nincs mire építkezni. Azok a felsősök, akik ezeket a szavakat értik, természetesen gyorsabban tudnak haladni és őket érdemes választékosabb, összetettebb mondatok alkotására ösztönözni. A tesztek szerint a felsőbb osztályosok képességeit éppúgy emelték ezek a füzetek, mint az alsósokét.

A csomag tartalma:

Egy útmutató
Külön a segítők számára állítottuk össze az Útmutatót, amely megmutatja, hogy milyen lépéseket kell megtenni a leghatékonyabb feldolgozás érdekében.

Továbbá:

Tanulási szavak

A munkafüzet a tanulással kapcsolatos kulcsszavakat tartalmazza, mint például: tanulás, alkalmazás, kommunikáció stb. Sok olyan szó is szerepel benne, ami felsőbb osztályosoknak elsőre egyszerűnek tűnhet, de elképzelhető, hogy alkalmazni, könnyedén mondatokba foglalni mégsem tudják azt. Alapvetően az alsós korosztály számára készült, de ahhoz hogy egy felsős tanulóval gördülékeny legyen a magasabb szintű munka, mindenképpen javasolt, hogy ezt a munkafüzetet dolgozza fel kezdő lépésként. Ez a munkafüzet hangolja rá a tanulót a módszer használatára. E nélkül a tantárgyi szavak feldolgozása kevésbé hatékony. Javaslat folyamatos feldolgozásra: 3. osztály, és afölött jó olvasástudással rendelkezők számára.

Nyelvtan – Alapok

Tapasztalataink mind azt mutatták, hogy az a tanuló, akinek problémája van a magyar nyelvtannal, minden más tantárggyal is nehezebben boldogul. A Nyelvtan-Alapok munkafüzetet már alsós tanulók is tudják használni. A felsős tanulók számára is javasolt a feldolgozása, a nyelvtan alapszavainak stabilizálása, elmélyítése céljából. Javaslat: A tanulás szavai munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

Nyelvtan – Szófajok

Ezt a munkafüzetet hatodik osztálytól javasoljuk. Segíti a tananyag elsajátítását, ismétlését. Hatékonyan alkalmazható idegen nyelv tanulásának előkészítéséhez, akár felnőttek számára is. A főbb szófajokat foglalja magában, valamint ad meghatározást és gyakorlatokat a megértés segítségéhez. Javaslat: A Nyelvtan – Alapok munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

MATEMATIKA CSOMAG

A matematika csomag célja a matematikai kulcsszavak fogalmi megértésének elősegítése. Az anyagok nem helyettesítik a tankönyveket, és a gyakorlást sem. Ezek mellett biztosítja a tárgyban való gondolkodás, és a sikeres alkalmazás nélkülözhetetlen elemét: a szakterület kulcsszavainak megértését. Ezek a munkafüzetek megadják a diákoknak azt a képességet, hogy „matematikául” értsenek, gondolkodjanak, és cselekedjenek.

A csomag tartalma:

Számtan

A munkafüzet a számtan alapfogalmait tartalmazza. Ezekkel a fogalmakkal már az alsós osztályokban találkoznak a tanulók, ennek ellenére sokszor felsőbb osztályokban az okozza a problémát, hogy ezek a látszólag egyszerű fogalmak nem lettek a szükséges mértékben elsajátítva. Így amikor egy összetettebb összefüggést kellene megérteni, a diák már nem éles eszű, összezavarodik, nem tudja követni a tanárt. Ennek oka az alapok hiányában keresendő. Ez a munkafüzet remek lehetőség arra, hogy bármilyen korú diák kezelje vele számtani bizonytalanságait. Javaslat: A Tudáskulcs kezdő csomag munkafüzeteinek feldolgozása után ajánljuk, folyamatos feldolgozásra.

Matematika 1.

A munkafüzet egyes szavaival korábban is találkozhatnak érintőlegesen a tanulók, de az 5. osztályban kezdik el komolyabb alkalmazásukat. A feladatmegoldásokhoz itt már nem elég a felszínes ismeret, teljes megértés kell. A feldolgozásnál, ha a Számtan alapjai nincsenek teljesen elsajátítva, előfordulhat, hogy vissza kell térnie a Számtan anyagban lévő szavakhoz. Javaslat: Számtan munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

Matematika 2.

Ez a kiadvány szorosan építkezik a korábban megjelent Számtan és a Matematika 1. kiadványokra. A korábban meghatározott szavakat itt már megértett, feldolgozott szóként használjuk. A feldolgozás menete is kissé eltér a korábbiaktól, mivel a tankönyvek felépítése különböző, így nagyobb szükség lehet felnőtt segítségére, aki összehangolja a munkafüzet használatot a tananyaggal.
Javaslat: A Számtan és a Matematika 1. munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

Néhány írásos visszajelzés tanároktól és diákoktól: (A vissza-jelzéseket a kézirat pontos átirataként közöljük.)

Pedagógusok:

„A tanulók megkedvelték a munkafüzetet. Szívesen fogtak önállóan a munkához,
sikerélményekhez jutottak. Fejlesztőleg hatott a fegyelemre, gondolkodásra.
Figyelmük, együttműködőképességük is fejlődött. Válaszaik gyakran meglepően kreatívak.
Sikerült jobban megismerni egy-egy gyereket.”
– S. Jánosné alsós tanár

„Együttműködőbbek lettek a tanulók, igyekeztek átláthatóan vezetni a füzeteket,
igényesebbé váltak.”
– K. Józsefné tanár

„Nőtt a figyelemkoncentrációjuk, az együttműködésük, a megértésük.
A gyengébb, visszahúzódó tanulókat is be lehetett vonni a munkába.”
– T. Éva felsős tanár

Tanulók:

„Szerettem használni a munkafüzetet. Sok mindenben segített.”

„Jobban megy a tanulás, mint szokott.”

„… jobb az írásom.” „Jobban tudok koncentrálni.”

„… jobban, gyorsabban tudok mondatokat alkotni és összefüggő szöveget írni.
Segített a fogalmazásírásban.”

„Sokat tanultam belőle! Fontos, hogy értsem a szavak jelentését.
Tutira jó volt és érdekes volt a könyv!”